Groei Audit

1. Strategie

De wereld verandert continu, zeker nu. Dit kan een uitdaging vormen maar vaak leveren nieuwe ontwikkelingen ook nieuwe kansen op. Opportuna helpt organisaties bij het ontdekken en verzilveren van die kansen.

We zijn benieuwd in hoeverre u gebruik maakt van strategie binnen uw bedrijf. Beantwoord de stellingen zo eerlijk mogelijk! 

Uw organisatie heeft stip op de horizon, een duidelijke strategie, waar uw organisatie naartoe wil groeien in de toekomst.

Ja
Nee

Uw organisatie is op de hoogte van alle toonaangevende trends, marktgroei en concurrentiepositie binnen de context waarin de organisatie opereert.

Ja
Nee

Uw organisatie houdt zich actief bezig met business development en zakelijk, commercieel potentieel.

Ja
Nee

De organisatiestructuur- en processen past bij waar uw organisatie nu staat en naartoe wilt groeien.

Ja
Nee

2. Verandermanagement

Continu mee)bewegen en blijven nadenken over strategie en de realisatie ervan voor de toekomst, is vandaag de dag de norm. Veranderingen bieden nieuwe kansen en brengen uw organisatie naar een hoger niveau.

In hoeverre is er bij u in de organisatie sprake van effectief verandermanagement. Beantwoord de stellingen zo eerlijk mogelijk!

Uw organisatie strategie wordt ook echt vertaald in operationele acties die iedereen begrijpt.

Ja
Nee

Uw organisatie heeft intern een leidende coalitie van organisatieleden die zich bewust bezighoudt met de verander-uitdagingen van de organisatie.

Ja
Nee

Uw organisatie betrekt de werknemers actief als het gaat om het aandragen van gewenste verbeteringen binnen de organisatie.

Ja
Nee

Uw organisatie gaat flexibel om met aanpassingen in de bedrijfsvoering.

Ja
Nee

3. Leiderschap

Leiderschap is nodig om goede resultaten te boeken en toekomstbestendig te zijn en toch besteden we er soms te weinig tijd aan. Leiderschap vraagt om een duidelijke visie, heldere communicatie en het maken van bindende afspraken.

In hoeverre is er bij u sprake van sterk leiderschap binnen de organisatie? Beantwoord de stellingen zo eerlijk mogelijk!

Uw organisatie heeft goed in beeld welke eigenschappen en vaardigheden leiders nodig hebben om succesvol te zijn en selecteren hier ook op.

Ja
Nee

Er is sprake van een open communicatie- en feedbackcultuur tussen medewerkers en leidinggevenden.

Ja
Nee

Uw organisatie investeert proactief in de ontwikkeling en groei van de leidinggevenden.

Ja
Nee

De leidinggevenden zijn in staat hun afdeling of team te inspireren, naar mensen te luisteren en tegelijkertijd duidelijk te zijn en sturing te geven.

Ja
Nee

4. Teamontwikkeling

Teamontwikkeling is nodig om resultaatverantwoordelijke teams te creëren waarin ieder teamlid een unieke bijdrage levert en doet wat nodig is om het doel te behalen. Een team waar hard én met plezier gewerkt wordt en waarin men elkaars successen gunt en feedback geeft.

Halen uw teams het beste naar boven of kan er meer uit de samenwerking gehaald worden? Beantwoord de stellingen zo eerlijk mogelijk!

Er is weinig gedoe in teams, (dreigende) conflicten of onenigheid worden goed besproken en opgelost.

Ja
Nee

Er is veel energie en openheid in de teams, er wordt met plezier samengewerkt.

Ja
Nee

De teams gaan flexibel om met veranderingen en passen zich makkelijk aan de nieuwe context.

Ja
Nee

Uw organisatie heeft resultaatverantwoordelijke teams waarin ieder teamlid een unieke bijdrage levert en doet wat nodig is om het doel te behalen.

Ja
Nee

5. HRM

HRM levert een directe bijdrage aan het succes en resultaat van een organisatie door HR-processen en HR-instrumenten die bijdragen aan de instroom van de juiste mensen, het beoordelen, ontwikkelen en begeleiden van medewerkers en door leidinggevenden te faciliteren in het gebruik van HR-instrumenten.

Maakt u HRM de motor achter de dynamiek tussen de mensen in de business? Beantwoord de stellingen zo eerlijk mogelijk!

Uw organisatie vindt en behoudt gemakkelijk kwalitatief goede medewerkers.

Ja
Nee

Alle medewerkers begrijpen volledig wat er van ze wordt verwacht.

Ja
Nee

Binnen uw organisatie is sprake van een duidelijk, transparant en marktconform beloningsbeleid (primair en secundair).

Ja
Nee

De HR-processen binnen uw organisatie zijn efficiënt en effectief ingericht.

Ja
Nee

6. Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is van groot praktisch belang in bijna ieders leven. Het regelt de verhouding tussen een werkgever en werknemer en omvat een veelvoud aan regelgeving die bovendien veelvuldig aan verandering onderhevig is.

Bent u voldoende bewust van de arbeidsrechtelijke kansen en problemen binnen uw organisatie? Beantwoord de stellingen zo eerlijk mogelijk!

Bij het einde van de arbeidsovereenkomst betaald uw organisatie (nagenoeg) altijd meer dan alleen de wettelijke transitievergoeding.

Ja
Nee

Medewerkers worden altijd aangesproken op hun gedrag wanneer we daar niet tevreden over zijn.

Ja
Nee

Uw organisatie controleert en monitort de medewerkers.

Ja
Nee

De ondernemingsraad (OR) is op positieve wijze betrokken bij besluitvorming binnen uw organisatie.

Ja
Nee

7. Ondernemingsrecht

Iedere ondernemer heeft te maken met ondernemingsrecht:

 • Met contractuele rechten en plichten: een goed contract vormt een spoorboekje als het erom spant;
 • Ook intern kunnen belangentegenstellingen, zelfs conflicten ontstaan met andere partners;
 • Hoe wordt de onderneming gefinancierd, welke zekerheden zijn er gesteld?

Denkt u deze juridische dilemma’s te hebben afgedekt?

De interne afspraken met medevennoten/aandeelhouders zijn duidelijk en korter dan vijf jaar geleden vastgelegd in een akte (statuten, aandeelhoudersovereenkomst, certificeringsovereenkomst o.i.d.).

Ja
Nee

De afspraken met externe partijen (met inbegrip van algemene inkoop-, verkoop- en/of dienstverleningsvoorwaarden) zijn duidelijk vastgelegd in aktes.

Ja
Nee

Uw organisatie heeft een duidelijk en volledig beeld van alle zekerheidsrechten (pand, hypotheek, borgtocht, achterstelling) die er ten behoeve van banken, financiers en andere derden (met inbegrip van de aandeelhouders/eigenaren) zijn gevestigd en weet zeker(e) dat deze periodiek worden onderhouden.

Ja
Nee

Uw organisatie heeft een duidelijk inzicht in de omvang van de bevoegdheden van bestuurders, procuratiehouders en gevolmachtigden.

Ja
Nee

8. Financieel advies & corporate finance

Iedere ondernemer heeft te maken met financiën en belastingen. Denk aan begrijpelijke en doelgerichte managementinformatie. Of aan de bedrijfsstructuur en fiscale optimalisatie.

Maar ook waarmee verdient de onderneming haar geld en hoe kun je dit als ondernemer beïnvloeden. Weleens gedacht aan een strategische overname? Wij kunnen u verder helpen!

Uw organisatie heeft de kostprijs en opbouw van haar rendement goed in beeld en weet hoe zij deze kan beïnvloeden.

Ja
Nee

Uw organisatie haalt het (fiscaal) optimale uit haar bedrijfsstructuur.

Ja
Nee

Uw, als ondernemer/leidinggevende, ligt niet of nauwelijks wakker van financiële vraagstukken.

Ja
Nee

Uw organisatie heeft de waarde van haar bedrijf goed in beeld en weet hoe zij die kan beïnvloeden.

Ja
Nee

9. Interim search

Soms heeft u tijdelijke ondersteuning nodig, op welk disciplinair niveau dan ook. Iemand die zelfstandig tijdelijke en complexe projecten kan oppakken en die direct aan de slag kan met een frisse blik. Binnen ons grote netwerk heeft Opportuna een groot scala aan interim professionals die doen wat ertoe doet. H

eeft u behoefte aan extern (interim) ondersteuning binnen uw organisatie? Beantwoord de stellingen zo eerlijk mogelijk!

Uw organisatie heeft zicht op komende mogelijke uitstroom van talent op cruciale sleutelposities.

Ja
Nee

Uw organisatie maakt gebruik van tijdelijke krachten, op interim-basis, bij een (onverwachtse) openstaande vacature.

Ja
Nee

Uw organisatie heeft werving- en selectie van tijdelijke interim krachten in eigen beheer.

Ja
Nee

10. IT

Op het gebied van IT innovatie ligt het expertise van Opportuna bij het bouwen en beheersen van een veilige en stabiele ICT infrastructuur bij organisaties. 

Heeft u alles goed geregeld als het gaat om een veilige en stabiele ICT infrastructuur binnen uw organisatie? Beantwoord de stellingen zo eerlijk mogelijk!

Security-checks op de ICT-infrastructuur van uw organisatie worden met een vaste frequentie uitgevoerd.

Ja
Nee

Patchmanagement van de ICT-componenten zoals de Windows werkplekken en servers, maar ook switch-, Wi-Fi- en firewall componenten, worden continu uitgevoerd.

Ja
Nee

Een duidelijke segmentering van de netwerkinfra voor de verschillende soorten ICT netwerken binnen uw organisatie (telefonie / Wi-Fi / werkplekken), zorgt voor meer veiligheid en minder storingen.

Ja
Nee

Uw organisatie heeft op het gebied van ICT een duidelijk beveiligingsbeleid opgesteld.

Ja
Nee

11. Online marketing

Als organisatie of ondernemer heeft u wellicht al een app, een website of een webshop? Wellicht is er intern iemand verantwoordelijk voor online marekting.

We zijn benieuwd in hoeverre u gebruik maakt van online marketing binnen uw organisatie. Beantwoord de stellingen zo eerlijk mogelijk!

Uw organisatie heeft de onderscheidende kernwaarden goed in beeld.

Ja
Nee

Uw organisatie weet welke diensten en/of producten uniek en onderscheidend zijn.

Ja
Nee

Uw organisatie weet goed wie potentiële klanten zijn en waar deze zich (online) bevinden.

Ja
Nee

Uw organisatie is via meerdere (online) kanalen laagdrempelig in effectief contact met potentiële klanten.

Ja
Nee

12. Subsidieadvies

Ambities kosten nu eenmaal geld. Met een slimme combinatie tussen private en publieke financiering kan je ambities veelal versneld of verbeterd realiseren.

Maakt u optimaal gebruik van alle mogelijkheden die er zijn? Beantwoord de stellingen zo goed en eerlijk mogelijk!

Uw organisatie heeft voldoende financiering om hun ambities te realiseren.

Ja
Nee

Als organisatie weten we voor welke subsidies we in aanmerking komen.

Ja
Nee

Uw organisatie maakt nu al succesvol gebruik van subsidies.

Ja
Nee

De administratieve last van subsidies heeft geen invloed op uw organisatie.

Ja
Nee

Groei Audit resultaten ontvangen

U bent bijna bij de resultatenpagina. Voordat we de resultaten van de analyse aan u laten zien, vragen wij u om uw gegevens in te vullen. Daarmee kunnen we u de resultaten van de analyse mede per email naar u toesturen nadat u ze digitaal (op de volgende pagina) hebt kunnen inzien. Dit gepersonaliseerde resultaat geeft inzicht in de professionaliteit en concrete verbeterkansen van uw organisatie. Wat gaat goed? Wat kan beter? 

Wellicht geven de resultaten aanleiding voor een diepgaander onderzoek. Na het invullen van uw gegevens nemen we daarom contact met u op om te bespreken of u aanleiding ziet voor een uitgebreide analyse van de groei en verbeterkansen van uw organisatie. Wij brengen deze graag in kaart en formuleren een concreet groeiplan met veel inzicht en praktische handvatten. Zo kunt u direct aan de slag! 

Groei Audit

 • Strategie
 • Verandermanagement
 • Leiderschap
 • Teamontwikkeling
 • HRM
 • Arbeidsrecht
 • Ondernemingsrecht
 • Financieel advies & corporate finance
 • Interim search
 • IT
 • Online marketing
 • Subsidieadvies

Rond de groei audit af om de uitslag te kunnen bekijken.