Strategie

De wereld verandert continu, zeker nu. Als strategieadviseur ziet Opportuna een tsunami aan ontwikkelingen op organisaties afkomen. Dit kan een uitdaging vormen voor organisaties maar vaak leveren nieuwe ontwikkelingen ook nieuwe kansen op. Opportuna helpt organisaties bij het ontdekken en verzilveren van die kansen. We helpen ook bedrijven die op kruispunten staan om de juiste strategische afslag te nemen. We onderzoeken scenario's om inzicht te geven in de best mogelijke oplossing tijdens groei en leggen oplossingen voor die u wellicht zelf nog niet in gedachten had.

Tijd besteden aan het bepalen van de juiste strategie geeft u duidelijke doelen voor zakelijk succes en verbindt uw mensen en activiteiten met die doelen. Groot denken, klein beginnen. Samen met u bepalen we de stip aan de horizon, het ultieme doel. Waarom doet u wat u doet? Wat zijn uw doelstellingen? Waar wilt u naartoe groeien? Aan de hand van een concrete roadmap gaan we stap voor stap aan de slag met het realiseren van uw doelstellingen.

Q1: Hoe bepaal ik de stip aan de horizon en realiseer ik mijn doelstellingen?

Het begint met een strategisch fundament. Een verhaallijn, duidelijke doelstellingen en een goed beeld van waar u naar toe wilt met uw organisatie. Een goed fundament is essentieel voor uw organisatie en voor de bedrijfsvoering. Het is de basis waarop de strategie en bijna alle vervolgkeuzes gebaseerd zijn.

De strategie leunt op de missie en visie van uw organisatie. Waar staat mijn organisatie voor? Wat is de identiteit van mijn organisatie? Wat wil ik in de toekomst bereiken met mijn organisatie? Welke kernwaarden heeft mijn organisatie? Wanneer het fundament goed is, kunnen we samen de kwantitatieve en kwalitatieve doelen en strategieën bepalen en omzetten in een praktisch stappenplan waarmee u uw organisatie verder kunt laten groeien.

Q2: Hoe kan ik mijn winstgevendheid vergroten?

Hoe kan ik mijn omzet verhogen? Hoe verlaag ik mijn kosten? Hoe vernieuw ik mijn businessmodel? Hoe zorg ik ervoor dat mijn rendement structureel verbetert? In een snel veranderende wereld zijn er constant nieuwe ontwikkelingen en kansen waarop uw organisatie kan inspelen. Daarnaast is het voor organisaties in turbulente tijden niet altijd even gemakkelijk om structureel goed rendement te behalen. Opportuna ondersteunt u en uw organisatie in de verschillende fases op weg naar rendementsherstel. 

Q3: Ik wil een groeistrategie ontwikkelen voor mijn organisatie. Hoe doe ik dat?

Groei is een teken van gezondheid en ambitie en verschaft rendement voor stakeholders. Ook biedt groei uw medewerkers beter perspectief en meer doorgroeimogelijkheden. Bovendien maakt niet groeien de organisatie kwetsbaar en een potentiële overnamekandidaat. Stilstaan is geen optie en dus wilt u groeien, bijvoorbeeld om een bepaalde positie te verwerven. Tegelijkertijd wilt u ook voldoende flexibiliteit behouden om in te spelen op veranderingen in de markt. Welke groeipaden zijn dan het meest geschikt? Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende groeistrategieën en wat is voor u de juiste strategische mix?

Veel bedrijven bevinden zich in een consoliderende bedrijfstak waarin een aantal steeds groter wordende spelers kleinere bedrijven overnemen. Ook de toenemende internationalisering, digitalisering en exponentiële technologische ontwikkelingen versterken elkaar en vragen veel van bedrijven – in investeringen, mensen en middelen. Door te groeien kunt u deze ontwikkelingen succesvol het hoofd bieden.

Niet alle groei is wenselijk. Het gaat niet alleen om kwantiteit, maar vooral om kwaliteit. Uiteindelijk moet groei immers wel rendabel en duurzaam zijn. Verantwoord groeien kenmerkt zich dan ook door het scherp afwegen en beperken van risico’s en kosten. Opportuna helpt u en uw organisatie graag bij het bepalen van de juiste groeistrategie. 

Q4: Ik heb een onzekere toekomst. Wat nu?

U ziet een tsunami aan ontwikkelingen op uw organisatie afkomen. Digitalisering, robotisering, 3D-printen en big data maken digitale transformatie een must. Andere trends hebben eveneens een enorme impact, zoals de energietransitie, toenemende regulering, vergrijzing, constant veranderende netwerken en allianties en verdere globalisering. Vrijwel alle bestaande zekerheden worden ondermijnd. Onzekerheid ligt op de loer en dat leidt tot veel vragen over de onzekere toekomst. Wat zijn mogelijke toekomstscenario's? En hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie er klaar is? Het enige wat we zeker weten over de toekomst, is dat deze onzeker is en dus onvoorspelbaar. Maar mogelijke toekomsten zijn wel voorstelbaar. Scenarioplanning is een middel om met onzekerheden om te gaan en strategische opties voor uw organisatie te genereren.

Q5: Wat is de essentie van strategische communicatie?

Strategische communicatie is cruciaal voor het verwezenlijken van organisatiedoelstellingen. De essentie? Weten wat er binnen en buiten de organisatie speelt, goed luisteren, de juiste vragen stellen en daarop inspelen. Veranderingen in de omgeving kunnen een ingrijpend effect hebben op organisaties. Om succesvol te blijven, moeten organisaties zich dan ook voortdurend aanpassen en ontwikkelen. Dit vraagt om een doordachte communicatiestrategie met nieuwe kernwaarden, een vernieuwde en innovatieve communicatieafdeling en aangescherpte communicatieprocessen.

Q6: Digitale transformatie, hoe houd ik de ontwikkelingen bij?

Digitaal is de norm. Producten, communicatie, processen, gegevensuitwisseling, rapportages: ze zijn steeds minder fysiek en steeds vaker digitaal. Is uw organisatie een van de leiders in deze digitale transformatie of is de organisatie volgend? Welke eisen stelt de digitale transformatie aan uw medewerkers, producten en diensten? Dit zijn vragen waar u in uw strategie een antwoord op moet geven. De digitale strategie is geen apart plan maar een integraal aspect van alles wat de organisatie nu doet en wat u in de toekomst wil bereiken. Niet alleen de systemen moeten op de digitale werkelijkheid aansluiten, ook medewerkers (inclusief het management) moeten zich in de digitale wereld thuis voelen.

Wanneer de digitale strategie op orde is, kan dat uw organisatie op voorsprong zetten. Wanneer uw digitale strategie op orde blijft, kunt u deze voorsprong ook verzilveren. Wij begrijpen als geen ander dat dit, in de dynamische omgeving waarin u opereert, om continue ontwikkeling vraagt. Bent u bekend met de huidige digitale mogelijkheden? En weet u wat er in de nabije toekomst op uw organisatie afkomt?

Q7: Hoe realiseer ik mijn strategie?

Grootschalige veranderingen in organisaties zijn vaak onontkoombaar en complex. De uitdaging zit in het combineren van de implementatie van een nieuw systeem, een herstructurering en een cultuurtraject. Helaas slaagt dit niet altijd, veelal omdat de verandering niet bestendigd wordt: de organisatie past wel de strategie, structuur, processen & systemen aan, maar heeft weinig aandacht voor de implementatie en de benodigde ontwikkeling van medewerkers en managers. Om een strategietransformatie te laten slagen, is een mensgerichte pragmatische aanpak van belang, met oog voor verschillende (interne) stakeholders. Medewerkers gaan pas echt mee in een nieuwe strategie of verandering als zij betrokken zijn en de toegevoegde waarde ervaren. Staat uw organisatie voor een transitie en wilt u gestructureerd en integraal aan de slag met strategie-implementatie en performanceverbetering?

Q8: Wat levert strategische samenwerking op voor mijn organisatie?

Wat levert strategische samenwerking op voor mijn organisatie? Hoe ver moet de samenwerking reiken? Hoe maak ik een beoogde fusie tot een succes? Vraagstukken omtrent samenwerking hangen nauw samen met de gekozen vorm. Er zijn grote verschillen in intensiteit en aard van de gemaakte afspraken mogelijk. Van alleen het onderling afstemmen van gedrag tot het volledig fuseren van organisaties. Daarnaast zijn vraagstukken omtrent samenwerking ook gerelateerd aan de fase waarin het proces zich bevindt. Staat u nog voor de keuze om al dan niet samen te werken? Of is er sprake van een bestaande samenwerking en staan er bijvoorbeeld vraagstukken rond het verkrijgen van meer synergievoordelen centraal?

Q9: Welke kansen biedt een fusie of overname?

Welke kansen biedt een fusie of overname? Welke risico's loopt u? Hoe krijgt u een goed beeld van de mogelijke synergie? Welk bedrijf is geschikt voor overname? Wat is een reële waardering of prijs? In feite spelen bij een fusie of overname gelijktijdig een strategisch-organisatorisch en een onderhandelingsproces. Het eerste proces moet leiden tot een helder beeld van de toegevoegde waarde van het over te nemen bedrijf voor uw strategie. En - na een eventuele overeenkomst - tot de integratie van die delen van de ondernemingen die nodig zijn voor de beoogde synergie. Het onderhandelingsproces is erop gericht om een overeenkomst tot stand te brengen tegen een reële overnameprijs. De conclusie kan overigens ook zijn dat een overeenkomst niet haalbaar is.

Fusies en overnames vormen een lastige materie. Opportuna ondersteunt graag bij het behalen van uw synergiedoelen. Wij hebben ruime ervaring met fusies en overnames en (postfusie) integratieprocessen en kunnen u en uw organisatie in alle fasen van het traject terzijde staan.

Overzicht subsidieregelingen

Snel zien welke subsidieregelingen er zijn? Klik dan hier voor ons compacte overzicht van de subsidieregelingen.

Ontdek onze Groei Audit

Geïnteresseerd geraakt? Bent u benieuwd hoe uw organisatie ervoor staat? Vul de Groei Audit dan snel in!

Afspraak maken met onze experts

Wilt u een persoonlijk gesprek met onze experts waarin u voorzien wordt van passend advies? Maak direct een afspraak.
icon

Contact opnemen met Opportuna

Wilt u direct contact met een van onze experts? Neem direct telefonisch of via ons contactformulier contact op.