Ondernemingsrecht

Iedere ondernemer (groot of klein, startend of ervaren) heeft dagelijks te maken met het ondernemingsrecht:

  • Als ondernemer of DGA heeft u zeer regelmatig contact met externe partijen. Deze contracten brengen verplichtingen met zich mee en kunnen leiden tot conflicten. Een goede vastlegging van contractuele afspraken vormt een goed spoorboekje voor situaties, waarin het erom spant.
  • Ook in de interne organisatie kunnen belangentegenstellingen of zelfs conflicten ontstaan. Bijvoorbeeld wanneer de organisatie snel groeit en de visies uiteenlopen. Er treden bijvoorbeeld nieuwe partners/aandeelhouders toe, u wilt een andere organisatie overnemen, herstructureren of aandelen uitgeven. Het maken van de juiste juridische keuzes is van groot belang en goed advies inwinnen is daarom raadzaam.

De specialisten van Opportuna staan voor u klaar bij alle juridische dilemma’s en/of ondernemersvragen. Van het oplossen van problemen bij de uitvoering van overeenkomsten tot financieringsproblematiek. Wij adviseren bij de overnames, bij participaties in bedrijven, bij aandeelhoudersgeschillen of wanneer uw organisatie onverhoopt in financiële of andersoortige moeilijkheden komt.

Q1: Wat kan ik doen wanneer handelscontracten niet worden nagekomen?

Afspraken moeten worden nagekomen. Dat is het uitgangspunt bij het maken van overeenkomsten. Waarom zou u die afspraken anders maken? Het niet nakomen van afspraken gebeurt echter regelmatig. Wat kunt u dan doen? U wilt de relatie niet onder druk zetten met strenge juridische brieven maar u wilt ook geen rechten verspillen. Opportuna zet voor u op een rij welke stappen u moet volgen en we bieden vuistregels om de balans te vinden tussen het behoud van goed contact met de handelspartner en een juridisch sterke positie.

Q2: Moet een geldleningsovereenkomst schriftelijk worden vastgelegd?

Een overeenkomst van geldlening is een relatief eenvoudige overeenkomst. Bijvoorbeeld: partij A leent een bedrag van € 25.000,- aan partij B. Partij B moet dan het geleende bedrag volledig terug betalen aan partij A, eventueel met rente. Omdat de verplichtingen van partij A en partij B niet ingewikkeld zijn, is A al snel geneigd het bedrag van € 25.000,- ‘gewoon’ over te boeken op de bankrekening van B, onder vermelding van de omschrijving “ivm lening” of iets vergelijkbaars. Moet dan ook nog in een afzonderlijk, door beide partijen ondertekend document, worden opgeschreven dat partij A een bedrag van € 25.000,- leent aan partij B? Dat het bedrag van € 25.000,- is uitgeleend blijkt toch al uit het bankafschrift?

Een logische redenatie en ook niet direct fout; waarom dient u de overeenkomst dan toch in een afzonderlijk document vast te leggen? Daarover vertellen de experts van Opportuna graag meer in een persoonlijk gesprek. Neem direct contact met ons op. 

Q3: Zekerheden, wat zijn het en wat heb ik er aan?

Ondernemers zoals u zijn initiatiefrijk, grijpen kansen en willen winst maken. U wilt dat uw klanten betalen. In een perfecte wereld wordt alles netjes op tijd betaald en gaan alle zaken op basis van goed vertrouwen. De praktijk wijst anders uit. Het gebeurt geregeld dat partijen niet aan verplichtingen voldoen. Om ervoor te zorgen dat u wél betaald krijgt wanneer het vermogen van uw debiteur onvoldoende is om alle crediteuren te betalen, kunt u zekerheden bedingen.

Q4: Welke schuldeisers hebben voorrang?

Het wettelijke uitgangspunt is dat alle crediteuren zich in gelijke mate kunnen verhalen op het vermogen van de schuldenaar. Maar op dat principe bestaan de nodige uitzonderingen waarmee u uw voordeel kunt doen. Wat die voordelen zijn en hoe kunt u daar het best mee omgaan? Neem contact op met Opportuna.

Q5: Wat kan ik doen wanneer mijn debiteur failliet is verklaard?

Een faillissement is een algeheel beslag op het vermogen van een failliet. Het omvat zijn gehele vermogen, enige uitzonderingen daargelaten. Als individuele schuldeiser kunt u, behoudens één uitzondering, niet langer individueel executeren. Aanhangige procedures tegen de failliet, die betaling ten doel hebben, worden geschorst. U kunt uw vordering dus eigenlijk alleen maar indienen bij de curator, die in een later stadium zal vaststellen of de vordering batig is gerangschikt.

Q6: Wanneer ben ik privé aansprakelijk voor schulden van mijn organisatie?

In de wet zijn de nodige persoonlijke aansprakelijkheden opgenomen voor bestuurders (en commissarissen). Tegenover een vennootschap is het bestuur aansprakelijk in geval van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling, tegenover derden wegens het geven van een verkeerde voorstelling van zaken in de jaarrekening, tegenover curatoren en fiscus in geval van wanbeleid.

Ontdek onze Groei Audit

Geïnteresseerd geraakt? Bent u benieuwd hoe uw organisatie ervoor staat? Vul de Groei Audit dan snel in!

Afspraak maken met onze experts

Wilt u een persoonlijk gesprek met onze experts waarin u voorzien wordt van passend advies? Maak direct een afspraak.